Kde studovat astrofyziku?

Doporučená literatura obecně

 • Gibilisco S.: Astronomy Demystified, McGraw-Hill, 2003
 • Glendenning N. K.: Our Place in the Universe, World Scientific–Imperial College Press, Singapore 2007
 • Inglis M.: Astrophysics is Easy! An Introduction to Amateur Astronomer, Springer, 2007
 • Karttunen H.–Kröger P.–Oja H.–Poutanen M.–Donner K. J.: Fundamental Astronomy, Springer 2017
 • Kaufmann W. J.–Freedman R. A.–Geller R.: Universe, W. H. Freeman and Company, 2016
 • Kleczek J.: Velká encyklopedie vesmíru, Academia, Praha 2002
 • Morison I.: Introduction to Astronomy and Cosmology, John Wiley & Sons, Spain 2008
 • Palen S. E.: Theory and Problems of Astronomy, McGraw-Hill, USA 2002
 • Peterson Ch. J.: Astronomy, Books Worldwide, 2000
 • Šolc M.–Švestka J.–Vanýsek V.: Fyzika hvězd a vesmíru, SPN, Praha 1983
 • Sparrow G.: 50 Astronomy Ideas You Really Need To Know, Quercus Pu­bli­shing, UK 2016
 • Štefl V.–Korčáková D.–Krtička J.: Úlohy z astrofyziky, PřF MU, Brno 2002

Doporučená literatura podle kapitol

1  Fyzikální procesy

 • Veltman M.: Fakta a záhady ve fyzice elementárních částic, Academia, Praha 2007
 • Baker J.: 50 Physics Ideas You Really Need To Know, Quercus Pu­bli­shing, UK 2014 [český překlad]

2  Jak získáváme informace o vesmíru

 • Gregersen E.: Unmaned Space Missions, Britannica Educational Publishing, New York 2010
 • Ritter G.: Planets, stars, and galaxies, Chelsea House, USA 2008

3  Druhotná změna signálu

 • Halliday D.–Resnick R.–Walker J.: Fyzika, Vysoké učení technické v , nakladatelství VUTIUM–Prometheus, Brno 2000

4  Hvězdy a planetární soustavy

 • Casoli F.–Encrenaz T.: The New Worlds. Extrasolar Planets, Sprin­ger–Praxis Publishing, UK 2007
 • Green S. F.–Jones M. H.: An Introduction to the Sun and Stars, Cambridge University Press, UK 2015

5  Sluneční soustava

 • Garlick M. A.: The Story of the Solar System, Cambridge University Press, 2002
 • Jenkins J. A.: The Sun and How to Observe It, Springer, USA 2009
 • Lang K. R.: The Cambridge Guide to the Solar System, Cambridge University Press, 2011
 • McFadden L. A.–Weissman P. R.–Johnson T. V.: Encyclopedia of Solar System, Elsevier, Canada 2007

6  Galaxie

 • Jones M. H.–Lambourne R. J. A–Serjeant S.: An Introduction to Galaxies and Cosmology, Cambridge University Press, USA 2015
 • Kitchin Ch.: Galaxies in Turmoil. The Active and Starburst Galaxies and the Black Holes That Drive Them, Springer, 2007
 • Sparke L. S.–Gallagher J. S. III: Galaxies in the Universe: An Introduction, Cambridge University Press, USA 2007

7  Kosmologie

 • Hawley J. F.–Holcomb K. A.: Foundation of Modern Cosmology, Oxford University Press, Great Britain 2005
 • Freeman K.–McNamara G.: In Search of Dark Matter, Springer–Pra­xis Publishing, Germany 2006
 • Rees M.: Pouhých šest čísel. Skryté síly utvářející vesmír, Academia, Praha 2004

8  Pozorujeme vesmír

 • Covington M. A.: Practical Amateur Astronomy. Celestial Objects for Modern Telescopes, Cambridge University Press, UK 2002
 • Mullaney J.: The Herschel Objects and How to Observe Them, Springer, USA 2007
 • Scagel R.: Night sky atlas: the moon, planets, stars and deep sky objects, Firefly books, China 2012
 • Stoyan R.–Binnewies S.–Friedrich S.–Schroeder K. P.: Atlas of the Messier Objects Highlights of the Deep Sky, Cambridge University Press, USA 2008

D  Dodatky

 • Lang K. R.: A Companion to Astronomy and Astrophysics. Chronology and Glossary with Data Tables, Springer, USA 2006
 • Moore P.–Rees R.: Patrick Moore's Data Book of Astronomy, Cam­bridge University Press, UK 2014
 • Yount L.: Modern Astronomy: Expanding the Universe, Chelsea House, USA 2006

Časopisy

Planetária, mapy oblohy a Měsíce, aplikace

 • Cartes du Ciel [program]: sourceforge.net/projects/skychart/
 • Celestia [program]: celestia.space
 • Hálová L.–Šifner J.: Otočná mapa hvězdné oblohy, Hvězdárna a pla­netárium hl. m. Prahy, Praha 2003
 • Karkoschka E.: Karkoschkův astronomický atlas hvězdné oblohy, Computer Press, Brno 2007
 • Lunar Chart Series: www.lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/LAC/
 • Rükl A.: Atlas Měsíce, Aventinum, Praha 2012
 • Rükl A.: Měsíc, Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy, Praha 1999
 • Sky Map [aplikace do mobilu]
 • Star Walk 2 Free [aplikace do mobilu]
 • Stellarium [program]: stellarium.org
 • Wood Ch. A.–Collins M. J. S.: 21st Century Atlas of the Moon, West Vir­­ginia University Press, USA 2012

Internetové stránky

O PROJEKTU

Získejte více informací

FACEBOOK

Sledujte nás na našem profilu

KOUPIT KNIHU

Bude papírové a ePUB vydání

KONTAKT

E-mail: info@fyzikaprogymnazia.cz