Obsah učebnice

1   Fyzikální procesy

1.1   Vzdálenost, čas a rychlost
1.2   Mechanika
1.3   Elektřina a magnetismus
1.4   Termodynamika
1.5   Standardní model částic

2   Jak získáváme informace o vesmíru

2.1   Vzdálenost
2.2   Jasnost a poloha
2.3   Spektrum
2.4   Detekce částic a vln
2.5   Přímý průzkum

3   Druhotná změna signálu

3.1   Pohyb pozorovaného tělěsa
3.2   Průchod záření látkou
3.3   Změna záření vlivem gravitace
3.4   Vliv zemské atmosféry

4   Hvězdy a planetární soustavy

4.1   Typy a vlastnosti hvězd
4.2   Jak září hvězdy?
4.3   Vznik a vývoj hvězd
4.4   Dvoj a vícenásobné soustavy
4.5   Exoplanety
4.6   Možnosti života na jiných planetách

5   Sluneční soustava

5.1   Stavba sluneční soustavy
5.2   Vznik a vývoj sluneční soustavy
5.3   Slunce
5.4   Planety
5.5   Země a Měsíc
5.6   Malá tělesa sluneční soustavy

6   Galaxie

6.1   Normální galaxie
6.2   Naše galaxie
6.3   Aktivní galaxie
6.4   Vznik a vývoj galaxií
6.5   Skupiny a kupy galaxií

7   Kosmologie

7.1   Vlastnosti a struktura vesmíru
7.2   Vznik a vývoj vesmíru
7.3   Temná hmota a energie
7.4   Inteligentní život a poznatelnost vesmíru

8   Pozorujeme vesmír

8.1   Základní orientace na obloze
8.2   Dalekohled
8.3   Oko jako detektor světla
8.4   CCD snímač v astronomii
8.5   Sluneční soustava
8.6   Objekty vzdáleného vesmíru

D   Dodatky

D.1   Historie astronomie
D.2   Mezinárodní soustava jednotek
D.3   Přehledové tabulky
D.4   Česko–anglický slovníček
D.5   Výsledky k příkladům

Litertura a internetové stránky
Rejstřík
Barevná obrazová příloha

O PROJEKTU

Získejte více informací

FACEBOOK

Sledujte nás na našem profilu

KOUPIT KNIHU

Bude papírové a ePUB vydání

KONTAKT

E-mail: info@fyzikaprogymnazia.cz