O projektu

Proč vzniká tato kniha?

V době mých studií na střední škole (gymnáziu) nebyla k dispozici učebnice astrofyziky, která by

  • obsahovala i nové informace (temnou hmotu a energii, exoplanety, ...);
  • umožnila uspokojivě pochopit základy astrofyziky (tedy aby student nedostal jen balík informací, ale i chápal, proč tomu tak je);
  • poskytovala studentovi vysokou didaktickou úroveň (úvodní motivační části, shrnutí, řešené příklady apod.);
  • odrážela současný stav techniky, možnosti a potřeby studentů (videa a animace, ekniha ve formátu ePUB, volnější licence aj.).

Přišlo mi škoda, že pro pěknou učebnici astrofyziky si musí student sáhnout pro např. anglicky psanou. Tím se zbytečně zvyšují nároky na studenta a nejednoho to i odradí od studia vesmíru.

O učebnici

Do rukou se vám dostává jedinečná učebnice astrofyziky, která je určena především studentům posledního ročníku gymnázia. Vhodná je však i pro mírně pokročilé samouky. Vstupní znalosti nikde nepřesahují rámec středoškolského učiva.

Svým obsahem se dotýká většiny oblastí výzkumu vesmíru. Kromě sluneční soustavy se seznámíte s různými vzdálenými objekty a strukturami – hvězdami, galaxiemi, jejich skupinami a kupami, ale také s novými poznatky, jakými jsou temná hmota a energie. V knize naleznete rovněž úvod do kosmologie, který popisuje vývoj vesmíru jako celku.

Výklad je zaměřený na propojení znalostí z předchozích ročníků studia fyziky a získání základní představy o vesmíru. Pro lepší osvojení učiva jsou součástí probírané látky i řešené příklady. Otázky a příklady s řešením v závěru učebnice pak ověří nově nabyté znalosti.

O PROJEKTU

Získejte více informací

FACEBOOK

Sledujte nás na našem profilu

KOUPIT KNIHU

Bude papírové a ePUB vydání

KONTAKT

E-mail: info@fyzikaprogymnazia.cz